ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

2023

ΜΑΙΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2022

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

20/12/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/11/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/10/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/9/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/8/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/7/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/6/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/5/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/4/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/3/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/2/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/1/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /// Ευρήματα (Δ/ΣΝο19): 1 / 2 / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

19/12/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/11/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/10/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/9/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/8/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/7/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ // ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ανοίγματα που πρέπει να κλείσουν), ΕΥΡΗΜΑΤΑ 2 (ανοίγματα που πρέπει να κλείσουν), ΤΟΠΟΘ. Δ/Σ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

28/6/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/5/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/4/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/3/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/2/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/1/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

20/12/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

16/11/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΣΗΤΑ – ΤΡΥΠΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ) // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/10/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/9/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/8/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/7/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/6/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/5/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/4/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/3/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/2/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/1/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

19/12/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/11/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/10/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/9/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/8/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/7/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/6/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/5/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/4/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/3/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/2/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/1/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2021

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

23/12/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/11/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/10/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/9/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/8/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/7/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/6/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/5/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/4/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19/2/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/1/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

21/12/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/11/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/10/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/9/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/8/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/7/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/6/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/5/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/4/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19/2/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/1/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

23/12/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/11/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/11/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/10/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/9/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/8/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/7/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/6/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/5/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/4/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19/2/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/1/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

21/12/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/10/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/9/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/8/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/7/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/6/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/5/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/4/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19/2/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/1/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2020

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

21/12/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/11/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/10/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/9/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/8/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/7/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/6/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/5/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/4/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/2/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/1/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

21/12/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/11/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/10/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/9/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/8/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/7/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/6/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/5/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/4/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/2/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/1/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

21/12/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/11/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/10/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/9/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/8/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/7/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/6/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/5/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/4/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/2/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/1/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

21/12/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/11/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/10/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/9/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/8/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/7/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/6/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/5/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/4/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/2/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/1/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

2019

27-12-19

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2019

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2019

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2019

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2019

26-11-19

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

24-10-19

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

26/9/19

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

24/8/19

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

27/7/19

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

27/6/19

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

29/5/19

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

30/4/19

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

29/3/19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

28/3/19

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

25/2/19

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

 26/1/19

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

2023

6/4/23_ΤΠΥ1031 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

24/1/23_ΤΠΥ949

2022

24/10/22_ΤΠΥ851 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

8/7/22_ΤΠΥ718 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

11/4/22_ΤΠΥ596 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

20/1/22:ΤΠΥ507  // ΚΑΡΤΕΛΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

2021

3/11/21:Νο414

5/7/21: Νο250

5/4/21: Νο126

2020

31/12/20: Νο_1046

25/9/20: No_957 / No_958

14/4/20: No_774

2019

22/10/19 No_616

28/6/19 No_540

1/4/19 No 484

1/2/19 No456 / No 457

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

2022

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΣΕΛ 1 , ΣΕΛ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΕΛ 1 , ΣΕΛ 2

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΕΛ 1 , ΣΕΛ 2

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ: ΣΕΛ 1 , ΣΕΛ 2

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2022

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2021

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2020

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2019

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2019 // ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 2019 // ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 2019 // ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ 2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2018 / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2018 / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2018

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *