Φ/Β ΔΑΜΑΛΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

2023

ΜΑΙΟΣ 2023

30/5/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/5/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/5/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/5/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

21/4/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΚΟΥ

21/4/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΚΟΥ

21/4/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΚΟΥ

21/4/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

22/3/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/3/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/3/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/3/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

21/2/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/2/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/2/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/2/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

26/1/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/1/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/1/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/1/23_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

30/12/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/12/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/12/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/12/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

29/11/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/11/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/11/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/11/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

27/10/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/10/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/10/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/10/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

29/9/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/9/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/9/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/9/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

24/8/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/8/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/8/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/8/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

27/7/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/7/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/7/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/7/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

29/6/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/6/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/6/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ /   ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/6/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2022

27/5/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/5/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/5/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ /   ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/5/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

29/4/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/4/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ_ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 , 2 / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/4/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ_ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 , 2  /  ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/4/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ_ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

30/3/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/3/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/3/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ_ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 , 2  /  ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/3/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ_ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

26/2/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/2/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/2/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/2/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

31/1/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

31/1/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/1/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/1/22_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

31/12/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/12/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/12/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/12/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

30/11/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ: 2 /  ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/11/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/11/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/11/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

27/10/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/10/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/10/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/10/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

24/9/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/9/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/9/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/9/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

24/8/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/8/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/8/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/8/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

22/7/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/7/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/7/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/7/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

23/6/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ _ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 , 2 

23/6/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ _ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 , 2 

23/6/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ _ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 , 2 , 3 , 4 

23/6/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ _ ΕΥΡΗΜΑΤΑ: 1 , 2 , 3 

ΜΑΙΟΣ 2021

24/5/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/5/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/5/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/5/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

28/4/21ΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/4/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/4/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/4/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

27/3/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/3/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/3/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/3/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

25/2/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/2/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/2/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/2/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

29/1/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/1/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/1/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/1/21_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

29/12/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/12/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/12/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/12/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

28/11/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/11/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/11/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/11/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

27/10/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΛΑΚΟΥΔΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 1 / 2 / 3

27/10/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/10/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/10/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

29/9/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/9/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/9/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/9/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

25/8/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/8/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/8/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/8/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

23/7/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/7/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/7/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/7/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

24/6/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/6/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/6/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/6/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΜΑΙΟΣ 2020

25/5/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/5/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/5/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/5/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

27/4/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/4/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/4/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 27/4/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

28/3/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/3/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/3/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/3/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

26/2/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/2/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/2/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/2/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

10/1/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ

10/1/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 

10/1/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ 

10/1/20_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ 

2019 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 : Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

21/11/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/11/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/11/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/11/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

14/10/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ

14/10/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ

14/10/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ

14/10/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

13/9/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ

13/9/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ

13/9/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ

13/9/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

13/8 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ

13/8 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ

13/8 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ

13/8 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

16/7 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ

16/7 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ

16/7 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ

16/7 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

15/6 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ

15/6 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ

15/6 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ

15/6 / 19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ / Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ

ΜΑΙΟΣ 2019

14/5/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ

14/5/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 

14/5/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ

14/5/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

30/3/19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ

30/3/19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ

30/3/19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ

30/3/19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ 28/2/19 / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΑΚΟΥΔΑ 28/2/19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 28/2/19 / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 28/2/19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ 28/2/19 / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΝΤΡΕΒΑ 28/2/19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ 28/2/19 / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ 28/2/19

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΚΟΥΔΑ 30/1/19  /  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΑΚΟΥΔΑ 30/1/19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 30/1/19  /  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ 30/1/19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΝΤΡΕΒΑ 30/1/19  /  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΝΤΡΕΒΑ 30/1/19

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ 30/1/19  /  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ 30/1/19

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2022

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2021

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_2020ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_2020

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ_2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

2023

31/5/23: ΤΠΥ1099_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ1100_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ1101_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ1102_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

28/4/23: ΤΠΥ1068_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ1069_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ1070_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ1071_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/3/23: ΤΠΥ1020_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ1021_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ1022_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ1023_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

28/2/23: ΤΠΥ999_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ1000_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ1001_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ1002_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/1/23: ΤΠΥ978_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ979_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ980_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ981_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

2022

30/12/22: ΤΠΥ939_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ940_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ941_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ942_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/11/22: ΤΠΥ908_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ909_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ910_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ911_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/10/22: ΤΠΥ881_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ882_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ883_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ884_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/9/22: ΤΠΥ818_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ819_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ820_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ821_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/8/22: ΤΠΥ792_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ793_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ794_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ795_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

29/7/22: ΤΠΥ769_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ770_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ771_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ772_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/6/22: ΤΠΥ699_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ700_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ701_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ702_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/5/22: ΤΠΥ672_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ673_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ674_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ675_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

29/4/22: ΤΠΥ634_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ635_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ636_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ637_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/3/22: ΤΠΥ586_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ587_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ588_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ589_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

28/2/22: ΤΠΥ562_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ563_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ564_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ565_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/1/22: ΤΠΥ537_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ538_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ539_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ540_ΚΑΝΤΡΕΒΑ 

2021

30/12/21: ΤΠΥ494_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ495_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ496_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ497_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/11/21: ΤΠΥ466_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΠΥ467_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ468_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ469_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

29/10/21: ΤΠΥ400_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ401_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ402_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ403_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/9/21: ΤΠΥ376_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ377_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ378_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ379_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/8/21: ΤΠΥ349_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ350_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ351_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ352_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/7/21: ΤΠΥ312_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ313_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ314_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ315_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

23/6/21: ΤΠΥ242_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ243_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ244_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ245_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/5/21: ΤΠΥ208_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ209_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ210_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ211_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

29/4/21: ΤΠΥ169_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ170_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ171_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ172_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/3/21: ΤΠΥ111_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ112_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ113_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ114_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

26/2/21: ΤΠΥ76_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ77_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ78_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ  / ΤΠΥ79_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

29/1/21: ΤΠΥ58_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ / ΤΠΥ59_ΛΑΚΟΥΔΑ / ΤΠΥ60_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / ΤΠΥ61_ΚΑΝΤΡΕΒΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

2020

31/12/20: Νο 15_ΛΑΚΟΥΔΑ / 16_ΚΑΜΗΛΟΡΑΧΗ / 17_ΚΑΝΤΡΕΒΑ / 18_ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΙΑ // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/11/20: Νο 1028 / 1029 / 1030 / 1031 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/10/20: No 995 / 996 / 997 / 998 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/9/20: No 961 / 962 / 963 / 964 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/8/20: No 935 / 936 / 937 / 938 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/7/20: No 901 / 902 / 903 / 904 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/6/20: No 849 / 850 / 851 / 852 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/5/20: No 833 / 834 / 835 / 836 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

30/4/20: No 803 / 804 / 805 / 806 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

31/3/20: Νο 763 / 764 / 765 / 766 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

28/2/20: Νο 720 / 721 / 722 / 723   // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

21/1/20: Νο. 680 / 681 / 682 / 683  // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

2019

25/10/19:  Αριθ. 633 / Αριθ. 634 / Αριθ. 635 / Αριθ. 636

10/6/19: Αριθ . 514 / αριθ. 515 / αριθ. 516 / αριθ . 517

2018

31/12/18: Αριθ .  446  /  αριθ . 445/444/443

 

THEODORIDOU PEST CONTROL: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:20159001:2015 & ΕΝ 16636:2015 / ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

MSDS:

ENTOMOKTONA: BOMBEX FARUMY / FENDONA PRO

GEL: GOLIATH GEL / FOURMIDOR GEL / MAXFORCE PLATIN

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ: NOTRAC BLOX / SOLO BLOX

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *