Φ/Β ΜΕΛΙΓΚΑΡΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

2023

18/5/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ // ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

18/4/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/3/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

14/2/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

16/1/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2022

16/12/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/11/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/10/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

17/9/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/8/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/7/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/6/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

17/5/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/4/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/3/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19/2/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19/1/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2021

24/12/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/11/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/10/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/9/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/8/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/7/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/6/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/5/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/4/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/2/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/1/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2020

18/12/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/11/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/10/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/9/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/8/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Η εφαρμογή έγινε 26/8, εκ παραδρομής σημειώθηκε 28/8 στα έγγραφα του φακέλου)

27/7/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/6/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

31/5/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/4/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/3/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/2/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/1/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2019

10/1/20_ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2019

21/11/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/10/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

25/9/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

23/8/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

23/7/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

22/6/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20/5/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

19/4/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

2023

18/5/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ // ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

18/4/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/3/23: ΑΝΦΟΡΑ ΕΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

14/2/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

16/1/23: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2022

16/12/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/11/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/10/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

17/9/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/8/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/7/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/6/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

17/5/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/4/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

21/3/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19/2/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

19/1/22: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2021

24/12/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/11/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/10/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/9/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/8/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20/7/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24/6/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/5/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/4/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/2/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

18/1/21: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2020

18/12/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

23/11/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/10/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 28/9/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

26/8/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Η εφαρμογή έγινε 26/8, εκ παραδρομής σημειώθηκε 28/8 στα έγγραφα του φακέλου)

27/7/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

29/6/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 29/5/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 24/4/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

27/3/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

28/2/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

30/1/20: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2019

10/1/20_ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΜΡΟΓΩΝ 2019

21/11/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

22/10/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

25/9/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

23/8/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

23/7/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

22/6/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20/5/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

19/4/19_ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

2023

6/4/23: ΤΠΥ1042ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ
                 ΤΠΥ1043 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

24/1/23: ΤΠΥ963 ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ
                 ΤΠΥ964ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

2022

25/10/22: ΤΠΥ868 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ
                ΤΠΥ869 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

11/7/22: ΤΠΥ731 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

              ΤΠΥ732 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

11/4/22: ΤΠΥ611 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

              ΤΠΥ612 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

21/1/22: ΤΠΥ517 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

              ΤΠΥ518 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

2021

4/11/21: ΤΠΥ431 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

              ΤΠΥ432 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

8/7/21: ΤΠΥ275 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

            ΤΠΥ276 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

9/4/21: ΤΠΥ138 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

            ΤΠΥ139 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

19/1/21: ΤΠΥ34 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

              ΤΠΥ33 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

 2020

15/4/20: No 783 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ

              Νο 784 / ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

2019

24/10/19: Νο628 / Νο629

11/6/19Νο529 / Νο530

 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ

ΑΘ. ΣΟΥΛΗ 1

ΑΘ. ΣΟΥΛΗ 2

ΑΝΤ. ΣΟΥΛΗΣ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΤΟΣ 2022: ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ // ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

ΕΤΟΣ 2021: ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ // ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

ΕΤΟΣ 2020: ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ // ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

ΕΤΟΣ 2019 – ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΛΗ // ΕΤΟΣ 2019 – ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΛΗΣ

 

THEODORIDOU PEST CONTROL SOLUTION

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015 & ΕΝ 16636:2015 // ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ & ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ // ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

MSDS:

ENTOMOKTONA: BOMBEX FARUMY / FENDONA PRO

GEL: GOLIATH GEL / FOURMIDOR GEL / MAXFORCE PLATIN

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ: NOTRAC BLOX / SOLO BLOX

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *