Φ/Β ΣΟΥΛΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

2023

ΜΑΙΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ // ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (Η εφαρμογή έγινε 26/8, εκ παραδρομής στα έγγραφα του φακέλου σημειώθηκε 28/8)

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΜΑΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΡΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΡΑΓΑΝΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ

ΜΑΪΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΓΑΝΙ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ¨ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ¨ 28/2/19 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ¨ΛΑΚΟΡΑΝΤΑ¨ 28/2/19 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ¨ΤΡΑΓΑΝΙ¨ 28/2/19 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ¨ΤΡΑΓΑΝΙ¨ 28/2/19 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ¨ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ¨ 28/2/19 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ¨ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΙ¨ 28/2/19

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

2023

6/4/23: ΤΠΥ1046(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 1047(ΑΣΟΥΛΗ) / 1048(ΕΣΟΥΛΗ) / 1049(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 1050(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

                 ΚΑΡΤΕΛΕΣ: ΦΑΜΠΟΥΣ / Α ΣΟΥΛΗ ΟΕ / ΑΝΤ ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ / Ε ΣΟΥΛΗ ΟΕ / ΑΛΕΞ ΣΟΥΛΗ ΟΕ

24/1/23: ΤΠΥ966(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 967(ΑΣΟΥΛΗ) / 968(ΕΣΟΥΛΗ) / 969(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 970(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

                 ΚΑΡΤΕΛΕΣ: ΦΑΜΠΟΥΣ / Α ΣΟΥΛΗ ΟΕ / ΑΝΤ ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ / Ε ΣΟΥΛΗ ΟΕ / ΑΛΕΞ ΣΟΥΛΗ ΟΕ

2022

25/10/22: ΤΠΥ872(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 873(ΑΣΟΥΛΗ) / 874(ΕΣΟΥΛΗ) / 875(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 876(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

                 ΚΑΡΤΕΛΕΣ: ΦΑΜΠΟΥΣ / Α ΣΟΥΛΗ ΟΕ / ΑΝΤ ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ / Ε ΣΟΥΛΗ ΟΕ / ΑΛΕΞ ΣΟΥΛΗ ΟΕ

11/7/22: ΤΠΥ733(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 734(ΑΣΟΥΛΗ) / 735(ΕΣΟΥΛΗ) / 736(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 737(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

            ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ: ΦΑΜΠΟΥΣ // ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ

12/4/22: ΤΠΥ615(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 616(ΑΣΟΥΛΗ) / 617(ΕΣΟΥΛΗ) / 618(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 619(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

            ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ: ΦΑΜΠΟΥΣ // ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ

21/1/22: ΤΠΥ520(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 521(ΑΣΟΥΛΗ) / 522(ΕΣΟΥΛΗ) / 523(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 524(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

            ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ: ΦΑΜΠΟΥΣ // ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ

2021

4/11/21: ΤΠΥ435(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 436(ΑΣΟΥΛΗ) / 437(ΕΣΟΥΛΗ) / 438(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 439(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

              ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΦΑΜΠΟΥΣ / ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ

8/721: ΤΠΥ279(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 280(ΑΣΟΥΛΗ) / 281(ΕΣΟΥΛΗ) / 282(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 283(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

              ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΦΑΜΠΟΥΣ / ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ

14/4/21: ΤΠΥ143(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 144(ΑΣΟΥΛΗ) / 145(ΕΣΟΥΛΗ) / 146(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 147(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

              ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΦΑΜΠΟΥΣ / ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ

20/1/21: ΤΠΥ35(ΦΑΜΠΟΥΣ) / 36(ΑΣΟΥΛΗ) / 37(ΕΣΟΥΛΗ) / 38(ΑΝΤ.ΣΟΥΛΗΣ) / 39(ΑΛΕΞ.ΣΟΥΛΗ)

              ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΦΑΜΠΟΥΣ / ΣΟΥΛΗΣ ΟΕ

2020

15/4/20: No 788 / 789 / 790 / 791 / 792 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

22/1/20: Νο 694 / 695 / 696 / 697 / 698 // ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ

2019

23/10/19

No 619 / No 620 / No 621 / No 622 / No 623

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΩΣ 23/10/19

11/6/19

No 524 / No 525 / No 526 / No 527 / No 528

4/2/2019

No 462 / No 463 / No 464 / No 465 / No 466

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Φ/Σ ΣΟΥΛΗΣ 2022

ΚΑΤΣΙΒΕΡΙ-ΛΑΚΟΒΑΡΔΑ-ΤΡΑΓΑΝΗ 2021

Φ/Β ΣΟΥΛΗΣ 2020

Φ/Β ΣΟΥΛΗΣ 2019

 

THEODORIDOU PEST CONTROL: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001:2015  & ΕΝ 16636:2015 / ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *